Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Sartı Arabuluculuk İle İlgili Soru Ve Cevaplar

26
Emlak Haber Ajansı Staff asked 10 ay ago

01.01.2019 tarihinden önce açılmiş olan ticari davalar bakımindan durum nedir?

Ticari uyuşmazliklarda dava sartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır (7155 sayıli Kanun’un 21. maddesi ile 6102 sayılı TTK’ya eklenen geçici 12. madde) Ancak devam eden davalarda da ihtiyari olarak arabulucuya başvurulması elbette mümkündür.

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılama, mahkemece üç ayı gecmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte basvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir (6325 sayılı HUAK md. 15/5).

2) Arabuluculuk sürecinde zaman aşım ve hak düşürücü sürelerin durumu ne olur?

Arabuluculuk bürosuna basvurulmasından son tutanağin düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (6325 sayılı HUAK md. 18/A-15).

3) İcra takipleri, çekişmesiz yargı işleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde arabulucuya başvuru zorunluluğu var mıdır?

İcra takipleri, çekişmesiz yargı işleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde arabulucuya başvuru zorunlu değildir.

Ancak örneğin icra takibine itiraz sonrasinda, itirazın iptali davası açılmasında olduğu gibi mesele “dava halini alirsa ve 5 asamali soru cevap denetimine göre dava sartı arabuluculuk vardır sonucuna ulaşılıyorsa zorunluluk mevcuttur.