Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

01.01.2019 tarihinden önce açılmış olan ticari davalar bakımından durum nedir?

20
Emlak Haber Ajansı Staff asked 10 ay ago

Ticari uyuşmazlıklarda dava sartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır

(7155 sayıli Kanun’un 21. maddesi ile 6102 sayılı TTK’ya eklenen geçici 12. madde) Ancak devam eden davalarda da ihtiyari olarak arabulucuya başvurulması elbette mümkündür.

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılama, mahkemece üç ayı gecmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte basvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir

(6325 sayılı HUAK md. 15/5).