Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası idarenin taşınmaz sahibi aleyhine adli yargıda açacağı bir davadır. Bu davayı daha iyi anlayabilmek için kamulaştırmayı açıklamak gerekecektir.

0 578

Kamulaştırma, özel mülkiyete tabi bir taşınmazın mülkiyetinin kamu yararı gözetilerek idari bir işlemle kamuya geçirilmesini ifade etmektedir.

Kamulaştırmanın işlemlerinin tamamlanabilmesi için idare, adli yargıda taşınmaz sahibi üzerine kayıtlı tapu kaydının silinmesi amacıyla tapu iptal davası açacaktır.

Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası, kamulaştırmanın iptali davası ile yakından ilgilidir. Taşınmazın sahibi kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle idari yargıda kamulaştırmanın iptali davası açabilecektir.

Kamulaştırmanın iptali davasında kamulaştırmanın iptal edilmesi kararı verildiği takdirde tapu iptal davasının sonucu da buna göre şekillenecektir.

Kamulaştırmaya dair tapu iptal davası işbu halde taşınmaz sahibi lehine sonuçlanacaktır. Gayrimenkul avukatı bağlantılı davalar ile ilgili süreci yakından takip edecek, taşınmaz sahibinin haklarının en iyi şekilde korunmasında rol oynayacaktır.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

Kadastro Kanunu kadastroyu taşınmazların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilip hukuki durumları ile üzerindeki hakların tespit edilmesi olarak tanımlamıştır. Böylece kadastro işlemiyle arazide bulunan hak sahiplerinin devlet tarafından tapu kaydına tescilleri sağlanacaktır. Ancak bu işlem gerçekleştirilirken arazinin sınırları her zaman doğru tespit edilemeyebilmektedir. Kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası da burada önem kazanmaktadır. Tespitin doğru veya yanlış olması gayrimenkul avukatının itiraz süresi içinde yapacağı tapu kayıtları ve tespit tutanaklarının incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Bu inceleme neticesinde kadastro işleminin hatalı olduğu sonucuna ulaşılırsa gayrimenkul avukatı kadastro işlemi ile verilen tapunun iptali ve tescili davası açacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.