Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

urt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin ‘varlık barışı’na başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca yurt dışında bulunan taşınmazlar da bu kapsamda menkul varlıklara dönüştürülüp yurda getirilebilecek.

0

Yurtdışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin varlık barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Düzenlemeye göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek.

Tebliğe göre, varlık barışına ilişkin bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcilerce yapılabilecek. Bu varlıklar, bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

İnceleme olmayacak

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Varlıkların, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya buradaki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Yurtdışından varlığı transfer edenin yerine Türkiye’de başka bir kişi bildirimde bulunabilecek.

Kapsam genişletildi

Yurtdışındaki varlıklar, yine yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak ancak borcun kapatıldığına dair belgelerin bildirime eklenmesi gerekecek.

Taşınmazlar gibi yurtdışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların yıl sonuna kadar kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.

Yüzde 1 vergi

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 vergi hesaplayacak ve vergi dairesine beyan edecek. Varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sırasında gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun kanıtlanmasında kullanılabilecek.

Hangi kur esas alınacak?

Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Aralık 2019 tarihine kadar, vergi dairelerine doğrudan ya da elektronik ortamda beyan edilebilecek. Bildirim veya beyanlarda, varlıkların TL karşılığı bedelleri esas alınacak. Döviz varlıklarında, beyan edildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacak. Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıklar da ilgili gerçek kişiler adına bildirilebilecek. Bu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispatı gerekecek.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.