Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Sükna Hakkı Nedir?

Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmış olup halk arasında oturum hakkı olarak da bilinen, bir evin tamamında ya da belirli bir bölümünde ikamet etme hakkı veren bir haktır.

0 675

Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmış olup halk arasında oturum hakkı olarak da bilinen, bir evin tamamında ya da belirli bir bölümünde ikamet etme hakkı veren bir haktır. Aksine hüküm bulunmadığı haller dışında intifa hakkına ilişkin hükümlere tabidir. Bir taşınmaz üzerindeki mevcut sükna hakkı başkasına devir edilemeyeceği gibi miras yolu ile 3. kişilere intikal edemez.

Sükna Hakkı Tesisi

Sözleşmeye bağlı olarak sükna hakkının tesisinde, tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenme şartı aranır. Kanuna bağlı olarak mahkeme kararı ile meydana gelen sükna hakkında ise mahkeme kararı ile birlikte tescil belgesi düzenleme gibi şekil şartları aranır.

Sükna Hakkı ile Kira Arasındaki Farklar

Uygulama ve şekil şartları bakımından Sükna hakkı ve kira farklılıklar içerir. Ayni haklardan biri olan Sükna hakkı irtifak hakları sütununa tescil edilirken, şahsi bir hak olan kira hakkı tapu kütüğü şerhler sütununa şerh edilir. Sükna hakkı tesisinde tapuda senet gibi şekil şartı aranırken, kira için noterde ya da taraflar arasındaki düzenlenen adi yazılı belgeler yeterlidir.

Sükna hakkı sadece konutlarda kullanılabilirken, kira hakkı ile tarla, bahçe gibi muhtelif tapulu taşınmazlar kiraya verilebiliyor

Sükna Hakkı Süresi

Sükna hakkının sona erme süresine neden olan sebepler, intifa hakkının sona erme sebepleri ile aynıdır. Taşınmazın tamamen yok olması, kamulaştırılması, mahkeme kararı, cebri icra, ölüm, kararlaştırılan sürenin dolması ve terkin gibi hallerde sona erer

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.