Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Mirasçılıktan Çıkarma Iskat Nedir?

Mirasçılıktan çıkartma yani ıskata ilişkin miras kanunu gibi ayrı bir kanun düzenlenmemiş bu konular TMK’nin üçüncü kitabı olan miras hukuku kısmında yer almaktadır.

0 720

Mirasçılıktan çıkartma yani ıskata ilişkin miras kanunu gibi ayrı bir kanun düzenlenmemiş bu konular TMK’nin üçüncü kitabı olan miras hukuku kısmında yer almaktadır. Bu kısmın 510-513 maddeleri arasında ise ıskat nedir sorusuna cevap olacak hükümler düzenlenmiştir. Buna göre mirastan ıskat, yaşarken ölüme bağlı bir tasarrufta bulunularak saklı paylı mirasçıların miras hakkından faydalanmalarını önlemektir.

Mirastan çıkarmanın halk arasında bilinen adı mirastan men şeklindedir. Miras hukukunda kural, saklı paylı mirasçıların miras haklarına miras bırakan tarafından da olsa kimsenin müdahale edememesidir. Ancak her kural gibi buna da aşağıda belirteceğimiz belirli şartlar altında istisnalar getirilmiştir. Bunun dışında TMK m.511’de mirastan ıskatın hükümleri düzenlenmiştir. Buna göre mirastan çıkarılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz ve aynı madde altında ıskat edilen kişinin saklı payının sanki o kişi ölmüşçesine ıskat edilenin alt soyuna geçeceği ve eğer ıskat edilenin alt soyu yoksa miras bırakanın mirasçılarına kalacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kısımda ayrıca saklı payın ne olduğuna ve saklı paylı mirasçıların kim olduğuna da değinmek gerekir.

Bu kurum TMK’nin 506. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre saklı pay altsoy için yasal miras payının yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biridir. Bununla beraber sağ kalan eş için iki farklı durum düzenlenmiştir. Bunlar: altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı diğer hallerde ise yasal miras payının dörtte üçüdür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.