Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Gayrimenkul Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Taşınmazlar ile ilgili olarak, arsa, tarla, bina ve diğer taşınmazlar üzerine bakılan davalar;

0

Taşınmazlar ile ilgili olarak, arsa, tarla, bina ve diğer taşınmazlar üzerine bakılan davalar;

 • Tapu ve tescil davaları başta olmak üzere,
 • istihkak davaları,
 • kamulaştırma davaları ,
 • kira bedeli tespiti ve tescil davaları gibi dava türleri bulunur. Taşınmazlara ait dava türleri kişiler arasındaki özel durumların en sık yaşandığı bu yüzden farklı hukuk dalları tarafından da davaları görülen dava türleri arasındadır. Miras ile ilgili düzenlemeler, aile kapsamı hukuku kapsamında değerlendiren dava türleri gibi farklı yasalar tarafından da değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle gayrimenkul davalarınızda gayrimenkul hukuk bürosu ile çalışmak, davanın seyri ve süresi bakımından önemlidir.

Gayrimenkul Dava Türleri

Konut, arazi, tarla, bina gibi taşınmazlara ait farklı gayrimenkul davaları bulunmaktadır. Tarafların herhangi bir mağduriyet durumunda, konutla ilgili açabilecekleri taşınmaz davaları iyi bir avukat tarafından yönlendirildiğinde daha kısa sürelerde sonuç alınabilir.

Tapu Davaları

Tapu tescil ve iptali gibi dava türlerine bakılan ve bu konudaki hukuka aykırı olarak düzenlenmiş sorunları düzeltmek ve mağduriyeti ortadan kaldırmak adına açılan dava türleridir. Mülkiyet hakkını içermektedir ve Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından bakılır. Davada taşınmazın olduğu mahkemeye müracaat etmek gerekir. Vekalet yolu ile de avukatlarınızla görüşebilirsiniz. Örneğin, taşınmazınız Maltepe’de ise gayrimenkul avukatı Maltepe bölgesine bakan Asliye Hukuk Bürosuna başvuruda bulunarak, sizin adınıza davayı sürdürebilir.

Taşınmazlarınıza ait tapu haklarınızda mahkeme tarafından bilirkişi atanır. Bilirkişi jbu dava üzerindeki haksızlıkları ve belgeleri toplar. Sonuç ile ilgili ise hâkim karar verir.

Dava açılmasını gerektiren nedenler: taşınmazların üzerinde aşağıdaki konularda hukuksuzluk gibi sorunlarınız var ise tapu davalarında bulunabilirsiniz;

İmar uygulaması

Mirastan mal kaçırma

Vekaletin kötüye kullanımı

Tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi durumlarda, avukatlarınız ile görüşülerek dava açılabilir.

Tapu davalarında daha birçok nedenden dolayı dava açabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için avukatlarınız ile görüşebilir ve farklı taşınmaz türleriniz için bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışabilirsiniz. Örneğin, araziniz üzerinde tapu nedeni ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, gayrimenkul alanında uzman olan ve daha çok arsa davalarına bakan avukatlar ile çalışmanız, daha faydalı olacaktır.

İstihkak Davaları

herhangi bir taşınmazı haksız olarak işgal edilen kişilere açılabilir. Bu tür davaların kira davaları ya da tahliye davaları ile karıştırılmaması gerekir. istihkak davasının geniş bir uygulama alanı bulunur. zilyetsizliği haksız olarak elinden alınan kişiler ya da bu kişilerin varisleri, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabilirler. Hak davaları türünde olan dava türlerindendir bu nedenle zaman aşımı olmaz.

Kamulaştırma Davaları

Kamu yararı gözetilerek, özel mülklere devlet veya kamu kurum ve kuruluşları kişilerin sahip olduğu özel mülke, mülkün ederi miktarında ödeme yaparak kamulaştırabilir. Bu tür durumlarda ise özel mülk sahibi dava açabilir. Arazi ve arsalarda oldukça yaygın görülen kamulaştırma işlemleri apartman, ev gibi özel mülklere de uygulanabilir. Karayollar, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yararına olan kamulaştırma işleminde;

 • acele kamulaştırma,
 • kısmı kamulaştırma
 • trampa yolu ile kamulaştırma gibi

farklı kamulaştırma işlemleri yapılabilir.

Kamulaştırma uygulaması dahilinde taşınmazın bulunduğu mahkemelere müracaat etmeniz gerekir. örneğin kamulaştırma işlemi yapılan taşınmazınız İstanbul’da ise tapu avukatları İstanbul mahkemelerinde dilekçe vermeniz gerekir.

Kira Davaları

En sık görülen gayrimenkul davaları arasında yer alır. Kira davalarını mal sahibi ya da kiracı açabilir. Farklı alt dava türleri bulunur.

Kira bedeli belirlenmesi: taşınmaz ya da kiracı açabilir. Kira bedelinin belirlenememesi gibi durumlarda açılabilir. Kira sözleşmesinde taraflar arasında kira bedeli ve artış oranı belirlenir. Sözleşmede yazan artış uygulanmadığı ve kiracının aleyhine bir kira artışı söz konusu olduğunda kiracı davayı Sulh Hukuk Mahkemesinde açabilir.

Tahliye Davaları: kira sözleşmesinde yer alan kira bedellerinin geç verilmesi ya da verilememesi durumda, taşınmaz sahibi tarafından açılır. Tahliye Davaları Borçlar Kanunu’nun 260 vd. maddeleri ile 6570sayılı  gayrimenkul Kiralama Hakkındaki Kanun tarafından düzenlenir.

Aşağıdaki nedenlerden ötürü tahliye davaları açılabilir:

 • ihtiyaç sebebi ile tahliye
 • bir kira yılı içinde iki haklı ihtar nedeni ile tahliye
 • yeniden inşa ya da esaslı onarım sebebi ile tahliye
 • fuzuli işgal sebebi ile tahliye
 • kiracının ya da eşinin aynı belediye sınırları içerisinde evi bulunması nedeni ile tahliye gibi

nedenler ile tahliye davaları açılabilir.

Taşınmaz sahibinin ve kiracının özel durumlarına bağlı olarak farklı dava türleri bulunmaktadır. Tahliye kararı mahkemeden çıktıktan sonra, kiracı bu tahliye kararı ile evi boşaltmalıdır.

İzaley-i Şuyu Davaları

Taşınır ya da taşınmaz üzerindeki iki veya daha fazla ortağın olması durumunda açılır. Ortaklığın bitirilmesi davasıdır.  Davalar Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurularak açılır. Uzun bir dava süreci yaşanabilir, taşınmazın bulunduğu yerde dava açılmalıdır. Bu nedenle eğer taşınmaz İstanbul’da ise, zorlu bir dava olması nedeni ile en iyi gayrimenkul avukatı İstanbul ve civarındaki avukatlar ile birlikte çalışmanız dava sürecinin kısa olmasına ve olumlu sonuçlanmasında yardımcı olacaktır. ortaklığın giderilmesi davaları;

 • satış sureti ile ortaklığın giderilmesi
 • aynen taksim sureti ile ortaklığın giderilmesi gibi bulunur.

Gayrimenkul davaları birçok farklı kanunu ve kişiler arasındaki anlaşmazlıklara bağlı olarak zorlu bir süreci gerektirebilir. Genellikle gayrimenkul üzerindeki hukuksuzluğun giderilmesi amaçlanan gayrimenkul davalarında bu konuda uzman olan avukatlar ile birlikte çalışmanız önemlidir.

Gayrimenkul davalarının birçok alt dalı bulunmaktadır. Farklı yasalar ile birlikte değerlendirilmesi gereken özel durumların en sık yaşandığı dava türlerinden bir tanesidir. Taşınmazınızın özelliği ve açacağınız davaya göre farklı uzman avukatlar ile çalışabilirsiniz.

Avukatlar açmak istediğiniz davada vekaletinizi alabildiği gibi,  taşınmazınız ile ilgili danışmanlığınızı da yapabilir. Kira sözleşmelerinde, dilekçelerinizde uzman avukatlardan danışmanlık alabilirisiniz. Gayrimenkul sorunlarınızda çalışabileceğiniz avukatlardan olan Av. Mehmet Ali Helvacı’dan ayrıntılı bilgiler alabilir, danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.