Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi nedir, nasıl yapılır, geçerlilik şartları nelerdir konularından bahsetmeden önce neden yapılır sorusunu cevaplandırmak gerekir.

0

Miras taksim sözleşmesi nedir, nasıl yapılır, geçerlilik şartları nelerdir konularından bahsetmeden önce neden yapılır sorusunu cevaplandırmak gerekir. Mirasbırakanın ölümünden sonra şayet kalan mirasta birden fazla kişi hak sahibi ise müşterek mülkiyeti söz konusu olacaktır. İşbu halde miras üzerinde mirasçıların tasarruf yetkileri bulunmayacaktır. Söz konusu tasarruf yetkileri mirası satmak veya devretmek olabilir. Eğer miras taksim sözleşmesi yapılırsa mirasçılar payları üzerinde kişisel olarak tasarruf yetkisine sahip olacaktır.

Peki miras taksimi sözleşmesi ne anlama gelir? Miras taksimi sözleşmesi dendiğinde akla ilk gelmesi gereken mirasın nasıl ve ne şekilde paylaştırılacağıdır. Mirasın paylaşıtırılması Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre, miras taksimi de “mirasçılar arasında payların oluşturulması, fiilen alınması” olarak tanımlanabilir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Hukuki bir konu olan miras taksim sözleşmesi nasıl yapılır, mirasçılar tarafından merak edilmektedir. Yukarıda açıkladığımız üzere mirasın taksimi ile mirasçıların payları belirlenmektedir. Mirasın taksimi miras bırakanın ölümünden sonra bütün mirasçıların birlikte katılımı ile gerçekleşir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında tüm mirasçılar kendi özgür iradeleri ile paylaştırmayı kabul etmiş ve imzalamış olmalıdır. Mirasçılardan yalnızca birkaç tanesinin kabul etmesi düzenlenen bu sözleşme için yeterli olmayacaktır. Miras taksim sözleşmesi örneği geçerlilik şartlarına uygun olarak miras avukatı ile birlikte düzenlenmelidir.

Miras Taksim Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları var mıdır? Evet, miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları bulunmaktadır. Geçerlilik şartlarına uygun hazırlanmadığı halde sözleşme geçerli olmayacak, hüküm ve sonuçlarını doğurmayacaktır. Peki bahsedilen bu şartlar nelerdir? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; miras taksim sözleşmesi miras bırakanın ölümünden sonra yapılmalıdır. Aksi halde sözleşme ahlaka aykırı sayılacak ve geçersiz olacaktır.

Miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartlarından bir tanesi de yazılı olarak yapılmasıdır. Burada resmi yazılı şekilde yapılması önem arz etmemekte; adi yazılı şekilde olması da yeterli bulunmaktadır. Fakat sözleşmenin tapu sicil memuru önünde yapılması da kanunen mümkündür. Gayrimenkuller içinse durum biraz daha farklı olacaktır. Taşınmazların noter tarafından tescil edilmesi geçerlilik için zorunludur. Bununla birlikte miras taksim sözleşmesi yapılırken paylaşımın mirasçıların özgür iradeleri ile kabul edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşmenin altında her mirasçının imzasının bulunması gerekecektir. Son olarak Medeni Kanunda belirtilen “Borçlar Kanununun geçersizliğe ilişkin genel hükümleri, paylaşma sözleşmeleri hakkında da uygulanır.” hükmü ile miras taksim sözleşmesinin geçersizliği de düzenlenmiş bulunmaktadır.

Miras Taksim Sözleşmesinin Tapuya Tescili 

Miras taksim sözleşmesinin tapuya tescili nasıl yapılır ? Bu soruya cevap verebilmek için şu ayrıma dikkat edilmelidir: Miras taksim sözleşmesi noterce mi mirasçılar arasında adi yazılı şekilde mi yapılmalıdır? Noterce yapılmış ise sözleşmede tescil talebi ve tescili kimin yaptırabileceği açıklanmış olmalıdır. Şayet bu belirlenmemiş ise sözleşmenin tapuya tescili için bütün mirasçıların tapu müdürlüğüne gelerek tescil talebinde bulunmaları gerekecektir. Mirasçıların adi yazılı şekilde yapması halinde ise yine bir ayrıma gidilecektir ve imzalarının noterce onaylanıp onaylanmadığına göre değişiklik gösterecektir. Mirasçıların imzaları noterce onaylanmamış ise sözleşme ile birlikte tüm mirasçıların tapu sicil müdürlüğüne gitmeleri gerekir. Fakat bazılarının onaylanmış bazılarının onaylanmamış ise imzaları onaylanmayanların tapu sicil müdürlüğünde bizzat tescil isteminde bulunması gerekir. Tescil talebi için temsil yetkisi verilmiş ise temsilci de tescil işlemini gerçekleştirebilecektir.Tapu sicil müdürlüğü sözleşmede tescili engelleyen bir kaydın olup olmadığına dikkat edecektir.

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Miras taksim sözleşmesinin iptali hangi hallerde yapılabilir? Medeni Kanunumuzda düzenlenen miras paylaştırma hükümlerince paylaştırmanın eşit şekilde yapılması zorunlu kılınmamıştır. Mirasçıların eşitsizlik sebebiyle iptal davası açma talebinde bulunması iptal için yeterli bir sebep değildir. Fakat miras taksim sözleşmesinde hataya düşme, yanılma gibi sebeplerle sözleşmenin iptali mümkün olacaktır. Miras taksim sözleşmesinin iptali davası esaslı hata hükümlerine yahut ehliyet eksikliği sebebine dayanılarak açılabilmektedir. Mirasçı sözleşmeyi imzalarken tehdit altında veya korkutulmuş da olabilir. İşte miras taksim sözleşmesinin iptali davası bu gerekçelere dayadırılarak açılabilmekte ve sözleşmenin iptali gerçekleştirilebilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesinde Zamanaşımı

Miras taksim sözleşmesi borç doğurucu bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla sözleşmenin doğumu, ifası, sona erdirilmesi işlemleri bakımından Borçlar Hukukuna tabidir. Medeni Kanunda miras taksim sözleşmesi zamanaşımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple miras taksim sözleşmesinden doğan borçlar için 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zamanaşımının başlangıcı ise ferağ ümidinin kesildiği andan itibarendir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Devamını Oku