Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Kimler tek konutu için vergi ödemeyecek?

Türkiye sınırları içinde bulunan taşınmazlar emlak vergisine tabi oluyorlar. Binalar, arsalar, vb taşınmazlar için her yıl emlak vergisi ödemek mecburiyetindesiniz. Fakat bazı durumlarda emlak vergisinden muaf olmak mümkün. Gelin emlak vergisinden muaf olmanın yollarına bakalım.

0

Bilindiği üzere emlak vergileri geçen yıla oranla yüzde 11.865 oranında artırıldı. Konut olsun, işyeri olsun, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılan rayiç değerler üzerinden, 2019’un emlak vergisi ödenecek.

Ev sahipleri, yeni emlak vergi değerinin binde 1’i (büyükşehirlerde binde 2’si) oranında vergi ödeyecekler. İşyeri sahipleri emlak vergi değerinin binde 2’si (büyükşehirlerde binde 4’ü) oranında emlak vergisi ödeyecekler.

Örnek olarak 300 bin TL değerindeki bir evin emlak vergisi ne kadar olacak ona bakalım.

Gayrimenkulün Bulunduğu İl: İstanbul
Gayrimenkul Türü: Konut
Gayrimenkul Asgari Rayiç Değeri: 300.000 TL
Emlak Vergisi Oranı: İstanbul, büyükşehir statüsünde olduğu için konut türündeki gayrimenkuller için %0,2 (Binde 2) olarak uygulanmaktadır.
Emlak Vergisi Tutarı: 600,00 TL
Kültür Payı Tutarı (%10): 60,00 TL
Emlak Vergisi 1. Taksit: 300,00 TL (Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2019)
Kültür Payı 1. Taksit: 30,00 TL (Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2019)
Emlak Vergisi 2. Taksit: 300,00 TL (Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım 2019)
Kültür Payı 2. Taksit: 30,00 TL (Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım 2019)

Evi olup da emlak vergisi ödemeyecekler kimler?

  • En fazla brüt 200 metrekare evi olup sadece tek evi olanlar.
  • Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
  • SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri
  • Engelliler,
  • Gaziler,
  • Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabilirler.

Belediyelere nasıl başvurulacak?

Tek konutu olup koşulları taşıyanlar için, düzenlenmiş formlar doldurularak ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır).

Vergi avantajından yararlanmak için belediyeye başvuran vatandaştan ayrıca bir belge de istenmemesi gerekiyor, başvuru sırasında belediyeye verilen beyan ve taahhüt yeterli olacaktır.

Belediyeler ilgili gayrimenkule ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar, gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla gayrimenkullerde yoklama ve tespit yapabileceklerdir.

Geçmiş yıllarda belediyelere form ve taahhüt verilmişse, 2019’da tekrar form verilmesi gerekmiyor. Sonradan tek konuta ilave yeni bir konut alınmışsa (veya indirim hakkını kaldıran diğer koşullar oluşmuşsa) bu kez her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

Fazla geliri olan hakkını kaybediyor mu?

Emekliler, ev hanımları ve işsizler için brüt 200 metrekarenin altında tek konutları varsa ve gelirleri de yoksa emlak vergisi (indirimli-sıfır oranlı) ödemeyecekler. 2018 yılı içinde, 34 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) elde edilen gelir varsa yine 2019 emlak vergisi için avantaj devam ediyor. Bu kişiler yine emlak vergisi ödemeyecek.

Eşi çalışan emlak vergisi öder mi?

200 metrekarenin altı tek konuta sahip ve kendi adına geliri olmayan kişilerin, eşlerinin geliri olsa da, yine indirimli bina vergisi oranı (sıfır) avantajından faydalanabilirler.

Hisseli taşınmaz emlak vergisinden muaf olur mu?

200 metrekareyi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde (emekliler, ev hanımı, engelliler ve işsizler) sıfır oranlı vergi avantajından yararlanabilir. Meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmı için vergi ödemezler.

Engelli vatandaş emlak vergisi öder mi?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip engelliler gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanabilir. Belediyeye formla başvurulduğunda sahip olunan tek konut için emlak vergisi ödenmez.

Engelliler tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

Tek konutu olan engellilerin, kira geliri elde ettiği başkaca işyerleri olsa da, tek konut için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

Nafaka alan kişi emlak vergisi öder mi?

200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve nafaka geliri dışında başkaca bir geliri bulunmayanlar da indirimli bina vergisi oranı (sıfır) avantajından faydalanabilir. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 19 Eylül 2016 tarih ve 432 sayılı özelge).

Yeni alınan ev için emlak vergisi var mı?

2019’da satın alınan evin emlak vergisini alıcı ödemez, satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez, yalnızca belediyeye bildirim verir. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2020’de başlar.

Beş yıl boyunca öndirimli vergi ödemek mümkün mü?

Konut olarak kullanılan gayrimenkullerin vergi değerinin dörtte biri (2.500 liradan az olmamak üzere inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren) beş yıl süreyle geçici muafiyetten faydalanabiliyor.

 

Emlak Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.