Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Şarta Bağlanabilir Mi?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şarta bağlanabilir mi ? Evet, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şarta bağlanabilir.

0

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şarta bağlanabilir mi ? Evet, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şarta bağlanabilir.

Bu durum gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini taşınmaz satış sözleşmesinden ayıran en önemli unsurlardan birisidir.

Ayrıca gayraul satış vaadi sözleşmesine cezai şart da konulabilir. Yani taşınmazı almaktan ya da satmaktan vazgeçilmesi durumunda daha önceden belirlenen bir cezai şartın ödenmesi mümkündür.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapması Mümkün Mü?

Miras payına ortak olan bir kişinin ortak olmayan bir kişi ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapması mümkün müdür? Evet, mümkündür. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir borçlandırıcı işlemdir ve borçlandırıcı işlem yapmak için malik olmaya gerek yoktur. Bu durumda gayrimenkulun bir kısmına sahip olup diğer kısmına sahip olmamanın ya da sadece hisse sahibi olmanın da bir önemi yoktur. Dolayısıyla diğer mirasçılar, ileriye dönük kendi payını satmayı vaad eden mirasçının yaptığı sözleşmeye karşı dava açamazlar. Ancak gayrimenkulu satıp devretme zamanı geldiğinde, diğer mirasçıların onayı yoksa gayrimenkul satılıp devredilemez. Borcunu ifa etmemiş vaad borçlusu mirasçı temerrüde düşmüş olur.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Zamanaşımı

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, ifanın yerine getirilebilir olduğu andan itibaren işlemeye başlar. Zamanaşımı süresi içerisinde ifa yerine getirilmezse ve bir dava da açılmamışsa artık bundan sonra borçlu zamanaşımı defini ileri sürerek borcunu ödemekten kaçınabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.