Turk Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Emlak Müşavirliği Ne İş Yapar? Kimler Emlak Müşaviri Olabilir?

Emlak müşavirliği, hak sahibinin talebi üzerine yazılı bir sözleşmeye dayalı ve mevzuatına uygun olarak emlak ile ilgili her türlü işlemin, ilgili kişiler ve kurumlar tarafından yürütülmesi hizmetine deniyor.

0

Vekillik, danışmanlık, simsarlık, acentelik, tellallık, komisyonculuk gibi işlemleri yapan gerçek ya da tüzel kişiye emlak müşaviri denir.

Emlak müşaviri gayrimenkul tellallığı veya aracılık hizmetleri kapsamında, vekalet hizmetleri kapsamında, aracılık ve vekalet işlerinin hazırlık ve ifa edilmesi süresinde faaliyet gösterir.

Emlak müşavirliği yapabilmek için emlak müşavirliği kursu sertifikasına sahip olmak gereklidir. Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesine bağlı olarak çalışırlar.

Söz konusu genel şartlar, Lisanslı emlak komisyonculuğu ve lisanslı emlak müşavirliği hakkında kanun tasarı taslağı kapsamında şu şekilde sıralanıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
  • Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak.
  • Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.

Emlak müşavirliği lisansı almanın özel şartları ise şunlardır;

  • Dört yıllık lisans, meslek yüksek okulu veya Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yüksek öğretim kurumları mezunu olmak,
  • Lisans sınavını kazanarak lisans almış olmak,
  • İçeriği ve süresi yönetmelikle belirlenecek, Kurulca verilecek altı aylık teorik eğitimi ve meslek odalarınca belirlenecek emlak müşaviri yanında altı aylık uygulama eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık eğitimi tamamlamış olmak,
  • Esnaf odası veya ticaret odalarının ilgili meslek komitesine kayıtlı olmak.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Devamını Oku