Pafta Nedir?

Tapu ve kadastro işlemlerinde, harita ya da plan üzerinde taşınmazların boyutunu, çevresini ve yerini göstermek amacıyla imar planları ve yönetmeliklerce sistematik olarak bölünmüş pafta, parsel ve ada gibi parçalara başvurulur.

Bir harita ya da planı meydana getiren parçalardan her birine pafta adı verilir. Belirli bir ölçek dâhilinde hazırlanan haritalarda arsa, arazi vb. yeryüzü parçalarının tek bir pafta içerisinde gösterilmesi genellikle mümkün değildir. Bu nedenle haritası hazırlanacak olan alan enlem ve boylam farkları alınıp belirli paftalara ayrılarak sistemli bir şekilde bölümlenir.

Parsel nedir?

İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre sınırları belli arazi parçasına parsel adı verilir. Parselasyon işlemleri imar planlarına göre yapılır. Tapu tescil işlemlerinde imar planı araziye uygulandıktan sonra pafta üzerine çizilir ve parsellere ayrılır. Bu plana parselasyon planı adı verilir. Parsel büyüklüklerinin tespitinde, imar planında aksine bir hüküm yoksa Planlı Alanlar Yönetmeliği maddeleri esas alınır. Bir parsel üzerinde tek bir malik olabileceği gibi birden fazla da malik olabilir.

Ada nedir?

İmar planları doğrultusunda hazırlanan, çeşitli parsellerden meydana gelmiş, sınırları kesin olarak belirlenmiş topluluğa ”ada” adı verilir. Parselden farklı olarak adanın sınırları yollar, su kaynakları, caddeler tarafından belirlenmiştir.

Parsel sorgulama

Ada, pafta ve parsel sorgulama işlemleri Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğüne bağlı internet sitesi üzerinden yapılabilir. Bu sorgulamayı https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresindeki ”Parsel Sorgulama Ekranı” uygulaması ile yapmak mümkündür.

Pafta nedir?Parsel sorgulamaAda nedir?Parsel nedir?
Yorumlar (0)
Yorum Ekle