Esenler Bölge Raporu

Esenler satılık ve kiralık konut fiyatlarını sizler için araştırdık. Esenler konut piyasası son bir ayda belki de en durgun dönemini yaşıyor. Satılık konut rakamlarına göre ilçede fiyatlar yüzde 0,01 oranında artış göstermiş durumda.

Esenler satılık ve kiralık konut fiyatlarını sizler için araştırdık. Esenler konut piyasası son bir ayda belki de en durgun dönemini yaşıyor. Satılık konut rakamlarına göre ilçede fiyatlar yüzde 0,01 oranında artış göstermiş durumda.

Esenler’de satılık konut fiyatları metrekare bazında ortalama 3 bin 24 TL seviyelerinde. Konutların amortisman süresi ise 20 yıl.  Haziran 2019 yılı itibarıyla ilçede satılık konut fiyatları ortalama 100 metrekare bir daire için 226 bin TL’den başlarken, bu fiyatlar 378 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Esenler ilçesinde son 3 yıllık dilimde konut fiyatları yüzde 19,4 oranında artış gösterirken, son 5 yıllık dilimde ise bu oranlar yüzde 49,7’lik bir artış göstermiş durumda.

Esenyurt ilçesinde kiralık konutlarda son durum ise şu şekilde;

İlçede 100 metrekarelik bir daire ortalama en düşük 932 TL’den başlarken, en yüksek 1.554 TL’ye kadar yükseliyor. İlçedeki son 1 aylık kira değişim oranlarına bakıldığında yüzde 1,78 oranında bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Yine son 3 yıllık kira artış oranlarına bakıldığında, yüzde 10,5’lik bir artış olduğu gözlemleniyor. Son 5 yıllık kira artış oranlarında ise yüzde 42,4’lük bir artışın yaşandığı görülüyor.

Esenler - Satılık Konut Fiyatları m² / TL

{"type":"line","data":{"labels":[" 2011 "," 2012 "," 2013 "," 2014 "," 2015 "," 2016 "," 2017 "," 2018 "," 2019 "],"datasets":[{"label":"Esenler","fill":true,"backgroundColor":"rgba(0,133,186,0.2)","lineTension":0.333,"borderColor":"#0085ba","borderCapStyle":"butt","borderDash":[],"borderDashOffset":0,"borderJoinStyle":"miter","pointBorderColor":"#0085ba","pointBackgroundColor":"rgba(25,158,211,1)","pointHoverBackgroundColor":"#0085ba","pointHoverBorderColor":"rgba(25,158,211,1)","data":[1075,1262,1624,1931,2215,2483,2737,2967,3053,3023],"spanGaps":false,"showLine":true,"steppedLine":false,"pointStyle":"circle","hidden":false,"borderWidth":2,"pointRadius":4,"pointHitRadius":3,"pointBorderWidth":1,"pointHoverRadius":5,"pointHoverBorderWidth":1},{"label":"\u0130stanbul","fill":true,"backgroundColor":"rgba(221,51,51,0.2)","lineTension":0.333,"borderColor":"#dd3333","borderCapStyle":"butt","borderDash":[],"borderDashOffset":0,"borderJoinStyle":"miter","pointBorderColor":"#dd3333","pointBackgroundColor":"rgba(246,76,76,1)","pointHoverBackgroundColor":"#dd3333","pointHoverBorderColor":"rgba(246,76,76,1)","data":[1339,1541,1874,2231,2729,3340,3616,3940,3954],"spanGaps":false,"showLine":true,"steppedLine":false,"pointStyle":"circle","hidden":false,"borderWidth":2,"pointRadius":4,"pointHitRadius":3,"pointBorderWidth":1,"pointHoverRadius":5,"pointHoverBorderWidth":1}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"stacked":false}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","intersect":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Esenler: {y}","\u0130stanbul: {y}"]

Yaş Aralığı

{"type":"polarArea","data":{"labels":["0-14","15-24","25-34","35-44","45-54","55-64","65+"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(30,115,190,0.85)","rgba(236,59,239,0.85)","rgba(242,155,55,0.85)","rgba(159,224,69,0.85)","rgba(238,238,34,0.85)","rgba(130,36,227,0.85)","rgba(48,8,73,0.85)"],"hoverBackgroundColor":["#1e73be","#ec3bef","#f29b37","#9fe045","#eeee22","#8224e3","#300849"],"data":[24,17,17,16,12,6,4],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scale":{"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)"},"angleLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)"},"pointLabels":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.64)"},"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.64)","display":true,"backdropColor":"rgba(0,0,0,0)","beginAtZero":true}},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["0-14: {y}","15-24: {y}","25-34: {y}","35-44: {y}","45-54: {y}","55-64: {y}","65+: {y}"]

Eğitim Durumu

{"type":"pie","data":{"labels":["ilkokul","Ortaokul","Lise","E\u011fitim G\u00f6rmemi\u015f","\u00dcniversite"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(255,97,40,0.9)","rgba(236,59,239,0.9)","rgba(147,255,58,0.9)","rgba(255,79,84,0.9)","rgba(238,238,34,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#ff6128","#ec3bef","#93ff3a","#ff4f54","#eeee22"],"data":[32,29,16,13,8],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.2831853071796,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ilkokul: {y}","Ortaokul: {y}","Lise: {y}","E\u011fitim G\u00f6rmemi\u015f: {y}","\u00dcniversite: {y}"]
Bölge AnaliziBölge RaporuEsenler
Yorumlar (0)
Yorum Ekle